Reklamná agentúra eurogalaxy

Reklamná agentúra

Virálny marketing

Virálny marketing

Virálny marketing je moderná metóda, ktorou využívame klasické online reklamné formáty, dôraz kladieme na myšlienkový vtip (pútavý obsah) a ťažíme zo skutočnosti, že spotrebitelia ju medzi sebou šíria sami. Kvôli klesajúcemu záujmu o masové médiá, rastúcej segmentácii trhov a zvyšujúcej sa imunite spotrebiteľov voči klasickej reklame sa stal účinným nástrojom najmä pre prácu s progresívne zmýšľajúcou mladou generáciou a novodobými „online“ lídrami . Primárnym cieľom virálneho marketingu je budovanie povedomia o značke a tvorba imidžu.

Vďaka sociálnym médiám ako sú YouTube, MySpace alebo Facebook sa prenikanie reklamy stalo ešte prirodzenejšie my to vieme a práve preto našim klientom prinášame efektívne využitie týchto sociálnych sietí.

Ak chcete vzbudiť záujem o Vaše služby alebo produkty kontaktujte nás.

Pozrite si ako napríklad môžu vyzerať facebook aplikácie od nás.

facebook aplikácia prásk